Darmowa dostawa już od 120,00 zł.
Zwroty i reklamacje
 
 

Zwrot towaru
Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej z nami na odległość umowy kupna w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas, tj: 

nullu sp. z o.o. z siedzibą w 64-700 Czarnków, ul. Leśna 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000941091

tel: (+48) 530 439 420

e-mail: sklep@monoke.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub drogą mailową).

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby przesłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu  wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba  że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W przypadku zwrotu z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy podpięty pod tę metodę płatności.

Prosimy odesłać nam zamówienie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia w którym poinformowali nas Państwo o dostąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni. Towar musi posiadać wszystkie oryginalne opakowania, produkt musi znajdować się w stanie nienaruszonym. Adres do zwrotu zamówienia:

nullu sp. z o.o.

ul. Leśna 37

64-700 Czarnków

 

Kliknij w link by pobrać: Formularz odstąpienia od umowy

W przypadku odbierania przesyłki uprzejmie prosimy o sprawdzenie jej stanu przy kurierze lub listonoszu, a w przypadku wyraźnego uszkodzenia o spisanie protokołu lub nie odbieraniu przesyłki. W przypadku uszkodzenia, które wykryte zostało po otwarciu przesyłki, uprzejmie prosimy o kontakt. Mail kontaktowy, formularz kontakty oraz telefon znajdą Państwo na stronie: KONTAKT

 

Reklamacje
Reklamacje należy kierować mailowo na adres reklamacje@monoke.pl. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania Państwa w tym okresie, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

W przypadku stwierdzenia wad towaru po odbiorze przesyłki, Klient, który dokonał zakupu w Sklepie, w celu złożenia reklamacji, proszony jest o wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, datę zakupu towaru, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej zauważenia, żądanie klienta. W celu sprawnego przebiegu procedury, zachęcamy do skorzystania z dołączonego formularza reklamacji - FORMULARZ REKLAMACJI.

Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć na adres magazynu Sprzedawcy: nullu sp. z o.o. ul. Leśna 37, 64-700 Czarnków reklamowany towar – z dopiskiem „Reklamacja”, wraz z dołączonym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu. Nie akceptujemy wysyłki płatnej za pobraniem jako formy dostarczenia do nas reklamowanego towaru.

Odpowiadamy względem Klienta za niezgodność towaru z Umową, jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, naprawimy albo wymienimy Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy albo obniżymy cenę albo zwrócimy - na skutek odstąpienia przez Klienta od Umowy - pełną należność za reklamowany produkt. W takim przypadku zwrócimy również Klientowi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (od Klienta do nas) oraz poniesiemy koszty ponownej jego wysyłki (od nas do Klienta), przy czym koszty zwrotu towaru pokrywane będą po ich udowodnieniu, oraz do wysokości niezbędnej do zwrotnego dostarczenia towaru, w granicach zwyczajowo przyjętych przy towarach tego rodzaju.

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, powyższe koszty ponoszone będą przez Klienta.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl